Mobil Reklam Sağlayıcı Paketlerinden Veri Toplama – GCHQ

Ülke istihbaratları ve silahlı kuvvetleri ile doğrudan temas halinde olan ve hükümet yönetimlerine bağlı haber alma ve güvenlik  kurumlarından biri de GCHQ. “Government Communications Headquarters” İngiliz Devlet Kurumu olarak 1946’da kurulmuş ise de kökenleri Birinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Government Code and Cypher School (GC&CS) dayanıyor. (Bizdeki TİB ise 2006 da kuruldu)

Government_Communications_Headquarters logo

GCHQ Logo

 

GCHQ Binası

GCHQ Binası

 

Bu adresteki bilgilere baktığımızda İngiltere’den geçen Internet omurgasına ait fiber kabloları GCHQ binasından geçirilerek tüm ülke trafiğinin bu noktada kontrolü sağlanıyor. (Sadece Birleşik Krallık değil, UK üzerinden geçen tüm Internet trafiği Resim3)

Dunya Internet Omurgası

Dunya Internet Omurgası

Continue reading